CARING FOR SENSITIVE UNDER-EYE SKIN Texture_Balm / Butter-en

Filter
იმისათვის, რომ გაიღიავოთ კანი თვალების გარშემო, საჭიროა მისი დაცვა და დატენიანება. დღის ბოლოს მოიშორეთ მაკიაჟი და შეიმცირეთ დაღლილობის ნიშნები.

1 product

1 product