ჩვენი ფორმულირების ფილოსოფია

ჩვენი ფორმულირების ფილოსოფია

ჩვენი ურთიერთობა თქვენთან და სამყაროსთან

ლოქსიტანი
ყოველთვის იყო და იქნება მომხმარებელთა უსაფრთხოების ერთგული. იგი ზღუდავს
გარემოზე ზემოქმედებას პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ყველა ეტაპზე. ჩვენ ასევე
ცნობილი ვართ იმით, რომ ჩვენს მომხმარებლებს ვთავაზობთ განსაკუთრებულ სენსორულ
გამოცდილებას ტექსტურების, სურნელების და ჟესტების საშუალებით, ჩვენი პროდუქციის
ეფექტურობა კი ამის გამო არ მცირდება.

დონეები

დონეები

დონე 1: გლობალური რეგულაცია


ჩვენთვის პროდუქტის უსაფრთხოება და ეფექტურობა მნიშვნელოვანია, ამიტომ
ვაწარმოებთ პროდუქტებს, რომლებიც სრულად შეესაბამება მსოფლიოს ყველა რეგულაციას,
მათ შორისერთ-ერთ ყველაზე მკაცრ,
ევროკავშირის კოსმეტიკის რეგულაციებს. ლოქსიტანში ყოველდღიურად დაახლოებით 30
ადამიანი მუშაობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ჩვენი პროდუქტები უსაფრთხოა და
შეესაბამება ყველა რეგულაციას.

დონე 2: ფორმულირების წესდება

"როგორ
გვინდა ვიზრუნოთ თქვენზე?"
ჩვენმა ძლიერმა რწმენამ ბუნებისა და ადამიანების მიმართ, გვიბიძგა
შეგვემუშავებინა ჩვენი საკუთარი, მკაცრი ფორმულირების წესდება. რეგულაციებთან
შესაბამისობის მიღმა, ჩვენ მსოფლიოს გამჭვირვალედ ვუზიარებთ ჩვენს ფორმულირების
არჩევანს, ვამხელთ ინგრედიენტებს, რომლებიც გვირჩევნია გამოვიყენოთ,
ინგრედიენტებს რომლებსაც ზომიერად ვიყენებთ და მუდმივად ვეძებთ უფრო ბუნებრივ და
ეკოლოგიურად სუფთა ალტერნატივებს, და მათ, რომლებსაც საერთოდ არ ვიყენებთ.