ქალთა გაძლიერება

ქალთა გაძლიერება

ლოქსიტანისა
და ბურკინა-ფასოელი შიის კარაქის მწარმოებელი ქალების ისტორია 1980-იან წლებში
დაიწყო. მას შემდეგ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ განვითარებადი პარტნიორობა და
მხარდამჭერი ურთიერთობა. თავიდან ათამდე ქალი იყო ჩართული, ახლა კი უკვე
10000-ზე მეტია!2009 წლიდან, ჩვენი
შიის კარაქის მიწოდების ჯაჭვი100%-ით
აკმაყოფილებს სამართლიანი ვაჭრობის პირობებს (სამართლიანი ვაჭრობა დამოწმებულია
Fair for Life სტანდარტის მიხედვით, რომელიც ხელმისაწვდომია
www.fairforlife.org-ზე).

იცოდით?

ქალთა გაძლიერება

შიის
კარაქს ბურკინა-ფასოში "ქალების ოქროს" უწოდებენ.

ქალთა გაძლიერება

ტრადიციის
მიხედვით, მხოლოდ ქალები იღებენ შიის თხილს და ამზადებენ შიის კარაქს

ქალთა გაძლიერება

ქალები
ბურკინა-ფასოში საზოგადოების საყრდენები არიან და მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ
ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში.

თუ არაფერს მოვიმოქმედებთ

ქალთა გაძლიერება

ჩვენი ვალდებულება

ჩვენი, როგორც ბრენდის მისია

ქალთა გაძლიერება

ჩვენი მიზანი:

ბურკინა-ფასოში 60 000-ზე მეტი ქალის მხარდაჭერა მათ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში 2025 წლის ბოლომდე.

ქალთა გაძლიერება

ორი გზა ამის გასაკეთებლად:

1. სამართლიანი ვაჭრობა
2. ერთად გავაძლიეროთ ქალთა ლიდერობა

წინააღმდეგობის პროგრამა

ქალთა გაძლიერება

ქალების მხარდაჭერა სხვადასხვა გზით

სოციალური და ეკონომიკური ზემოქმედება

შევცვალოთ ქალთა ცხოვრება

ქალთა გაძლიერება

ქალთა ლიდერობის ხელშეწყობა

ქალთა გაძლიერება

მოქმედების ოთხი ძირითადი ადგილი

მეწარმეობა

ქალების წახალისება, გამოავლინონ თავიანთი პოტენციალი

ქალთა გაძლიერება
შის კარაქი

შიის კარაქის ინგრედიენტების გვერდი

აღმოაჩინეთ