CARING FOR SENSITIVE UNDER-EYE SKIN

Filter
    იმისათვის, რომ გაიღიავოთ კანი თვალების გარშემო, საჭიროა მისი დაცვა და დატენიანება. დღის ბოლოს მოიშორეთ მაკიაჟი და შეიმცირეთ დაღლილობის ნიშნები.

    1 product

    1 product