ალუბლის ყვავილის კოლექცია

What is the Immortelle flower?

A flower that lives an exceptionally long life

ალუბლის ყვავილის კოლექცია
ალუბლის ყვავილის კოლექცია

A flower that's grown organically and sustainably

Immortelle flower, for younger-looking, radiant skin

ალუბლის ყვავილის კოლექცია
უკვდავას აღმდგენი, გამაძლიერებელი შრატი!

Immortelle Reset: a booster serum!

If the skin is more receptive to creams, serums and oils, their benefits are enhanced. Our new Immortelle Reset is a booster serum that works in harmony with the skin to prepare it for the L'OCCITANE products applied afterwards and optimize their effectiveness.

At the heart of this formula lies a trio of ingredients that work to "reset" the skin:
- Acmella oleracea extract provides a completely natural solution to help smooth wrinkles and immediately smooth the skin
- Marjoram extract revitalizes the skin while you sleep.
- And our precious immortelle essential oil helps to fight the visible signs of skin ageing.

Immortelle Overnight Reset Oil-in-Serum

Regular price 198.40 GEL
Add to cart
View product

Supporting Producing

A STORY OF FAIRNESS

მწარმოებლების მხარდაჭერა
ღვთაებრივი უკვდავას კოლექცია

Immortelle divine collection

discover
უკვდავას ძვირფასი კოლექცია

Immortelle precious collection

DISCOVER